16.12.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od Nie ma innej drogi

Przez Drogę, która jest celem

Do Drogi, której nie ma

 

Ewolucja umysłu...

 

Michał Rudy © 2015